Home ข้อคิดชีวิตบวก 8 สิ่งที่ผู้หญิงฉลาดส่วนใหญ่ เขาปล่อยวาง

8 สิ่งที่ผู้หญิงฉลาดส่วนใหญ่ เขาปล่อยวาง

0 second read
0

ลองดูสิเมื่อท่านหลับ ลองกำมื อให้แน่น แล้วดูว่านอนหลับไหม…? ท่านปล่อยมือท่านจึงหลับได้อย่ างสบาย และ นั่นคือภาวะข องความปล่อยวาง คือ ความเบาสบายที่ได้รับ

1. ปล่อยวางห น้าตา

ผู้หญิงมากมายต้องใช้ชีวิตอย่ างเหน็ ดเหนื่อยก็เพราะปล่อยวางหน้าตาไม่ได้ยอมที่จะแบกรับความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ ช่างเป็นอะไรที่เสียเวลามากผู้หญิงที่ฉลาดใ ช้ชีวิตจริงๆ

จะไม่แคร์หน้าตามากเกินไป พวกเขามีชีวิตเพื่อตัวเอง ไม่ได้มีชีวิตเพื่อสายตาใครไม่ให้คุณค่ากับสิ่งลวงตาเหล่านี้มากเกินไป คุณถึงจะสามารถเก็บเกี่ ยวสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่า ชีวิตก็จะเข้าไปสู่โลกแห่งความสุข

2. ปล่อยวางควา มต้องการ

ปัญหาในชีวิตคนเรา หลายๆ ปัญ หาเป็นสิ่งที่เราหามาใส่ตัวเอง อาจเพราะบางครั้งต้องการอะไรทีสูงเกินไป ไม่ก็เรียกร้องในสิ่งที่มีไม่ได้ตกอยู่ในปัญหาไม่สามารถหลุดออ กมาได้เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมองให้ทะลุปรุโปร่ง ใช้ใจที่สงบ รู้จักควบคุมความปรารถนาปล่อยให้ทุกอย่ างเป็นไปตามธรรมชาติ ก็จะควบคุมน้อ ยลง และเข้าใจมากขึ้น

3. ปล่อยวางข้ อจำกัด

ผู้หญิงเรามักจะถูกจำกัดด้วยการยอมรั บทางสังคมต่างๆนาๆ แทนที่จะทำอะไรแล้วให้สังคมมาตัดสินว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ควรจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ใช้ชีวิตในแบบ ที่คุณอย ากเป็น คุณถึงจะเป็นตัวคุณเองที่แท้จริงท้องฟ้าก็จะดูกว้างขึ้น ถนนก็จะดูใหญ่ขึ้นทางเลือกก็จะมีมากขึ้น มองเห็นเส้นทางที่กว้า งใหญ่กว่าเดิมเพียงเท่านี้ข้อจำกัดต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยลงไป

4. ปล่อยวางความ กลั ว

มีประโยคหนึ่งบอกว่า อดทนต่ อปัญหาได้ถึงจะสามารถรักษาความคึกคักไว้ได้ ในช่วงหนึ่งของชีวิตควรพย าย ามทำงานหนักอย่ าปล่อยให้ช่วยชีวิตที่เหลือข องคุณต้องเสียใจเพราะคุณไม่กล้าลงมือทำอะไรขอแค่ลึกๆในใจคุณ ยังมีความหวัง ความมั่นใจและ อย่ ายอมแพ้ เพราะ รางวัลขอ งความพย าย าม คือชีวิตที่สดใสและดีกว่า

5. ปล่อยวางการบ่ นว่า

ชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลง มีช้ามีเร็ว มีช่วงเวลา ที่มีผิดหวังไม่ได้ดั่งใจ อย่ าบ่นนั่นบ่นนี่เพราะความไม่ได้ดั่งใจ การทำแบบนั้นจะทำให้ตัวเองหมดหวังเข้าไปอยู่ในอารมณ์ด้านลบ

และ ทำให้ปัญหายิ่งแ ย่ลงไปอีกเผชิญหน้ากับความสำเร็จ ความล้มเหลว ไม่ต้องโทษใคร ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ใจร้อนยิ้มออกมา เปิดใจให้กว้าง หลายๆปัญหาก็จะไม่ใช่ปั ญหาอีกต่อไป ปัญหาจะหายไปตามธรรมชาติ

6. ปล่อยวางคำ แก้ตัว

คนที่ประสบความสำเร็จหาวิธี คนที่ล้มเห ลวหาข้อแก้ตัว คนที่จิตใจมีพลังจริงๆกล้าเผชิญหน้ากับความล้มเหลว ไม่ปัดความรับผิดชอบและ ไม่หาข้อแก้ตัวให้ตัวเองเมื่อเจอปัญห าก็เริ่มจากตัวเอง ไตร่ตรอง เรียนรู้ เส้นทางในอนาคตก็จะยิ่งเดินยิ่งกว้างขึ้น

7. ปล่อยวางค วามใจร้อน

สภาวะที่ดีที่สุดของจิ ตใจ คือการทำสมาธิ และ ความสงบ เพราะ คนเราเมื่อจิตใจว้าวุ่นหุนหันพลันแล่นก็จะไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองง่ายต่อการได้รับอิทธิพ ลจากสภาพแวดล้อมรอบข้างที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็จะ สู ญ เ สี ย การควบคุมตัวเอง.. กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์

มื่อคุณปล่อยวางความใจร้อ น จัดการกับทุกสิ่งด้วยสภาพจิตใจที่สงบ คุณจะสามารถยืนมองชีวิตอยู่ในจุดที่สูงขึ้นกลายเป็นควบคุมชีวิตของตนเ องได้ เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆด้วยความสงบ คุณจะมีความมั่นคงในการตัดสินใจมากขึ้น

8. ปล่อยวา งอดีต

สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ก็ผ่านไปแล้ ว สิ่งที่ดีก็เก็บไว้เป็นความทรงจำ สิ่งที่ไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ออกเดินทางอีกครั้งคุณถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้กลับสู่ความ เป็นจริง

มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เส้นทางชีวิตของคนเรายังออีกไกล ตัดสินกันที่ระยะย าวไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น อย่ าละทิ้งโอ กาสในอนาคต เพียงเพราะการหกล้มในอดีต

Load More Related Articles
Load More By ไกลบ้าน 02
Load More In ข้อคิดชีวิตบวก

Check Also

เพื่อน 7 ประเภทที่มีแล้วไม่สบายใจ ควรลบไปจากชีวิตบ้างนะ

ในแง่ของความสัมพันธ์ ไม่มีใครอย ากจะทำลายมิตรภาพดีๆ ที่ใช้วันเวลาก่อร่างร่วมสร้างขึ้นมาด้ว…