Home ข้อคิดชีวิตบวก 5 ข้อที่บอกว่า คุณควรเดินออกมาได้แล้ว

5 ข้อที่บอกว่า คุณควรเดินออกมาได้แล้ว

0 second read
0

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนสองคนคบกัน แต่ในข ณะเดียวเมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนินไปอย่ างที่เราต้องการก็มีเหตุผลมากมายที่เพียงพอจะ ทำให้เราตัดสินใจ เลิ กคบใครสักคนหนึ่งได้

1.เขาไม่เคยมอบสิ่งดีๆให้กับ คุณ

มีแต่จะคอยทำร้ ายทำลายความรู้สึกคน เราหากจะคบกันไม่ว่าด้วยสถานะอะไรสิ่งหนึ่งที่ควรมอบให้แก่กันคือความรักความห่วงใยไม่ต้องถึงกับเอาใจใส่ตลอดเวลาแต่ก็ควรที่จ ะคิดดีทำดีให้แก่กันแต่ถ้าหากเค้าคอยแต่จะกลั่นแกล้ ง ทำร้า ยจิ ต ใจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้ว่าคุณจะเตื อนเขา

หรือบอกความในใจ ให้เขารู้แล้ว เขาก็ยังไม่หยุด ที่จะทำร้ ายความรู้สึกของคุณแถมบางครั้งเขายังดูสนุกกับการทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกด้วย หากเขาเป็นคนเช่นนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้จักวิธีการแสดงความรักหรือเขาค บคุณเพียงเพื่อให้คุณเป็นที่ระ บายอารมณ์เท่านั้น

2.เขามองคุณในแง่ร้า ยอ ยู่เสมอ

หากเค้ามองคุณในแง่ร้า ยอยู่เสมอ หวาดระแวง แ ละไม่ไว้วางใจคุณอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะพย าย า มพิสูจน์ตนเองให้เค้ าเห็นมากขนาดไหนก็ไม่สามารถทำให้เขาม องคุณในแง่ดีขึ้นมาได้หากยังคบ กันต่อไป ก็มีแต่จะหวาดระแวงหาเรื่องร้ ายๆ (ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องจริง แต่เกิดขึ้นจากความหวาดระแวงของเขาเอง)ขึ้นมาทำร้ า ยจิ ต ใจกันบ่อยๆ จนทำให้รู้สึกอึดอัด และตะขิดตะขวงใจที่จะคบกัน

3.เขาทำให้คุณเ สียใจซ้ำแล้วซ้ำ อีก

แต่คุณต้องพิจารณาต้นเหตุของความเสียใ จนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนว่าความเสียใจนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่และเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเขามีความพย าย ามที่จะแก้ไ ขสถานการณ์นั้นอย่ างไรเขามองว่าเรื่องนี้คือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่เขาได้พย าย ามปรับปรุวเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้า งหรือไม่

4. มีสุขร่วมเส พ แต่มีทุกข์ไม่เคยร่วมต้ าน

ในย ามที่เราพบเจอกับปัญหา เจออุปสรรค ห รือตกอยู่ในที่นั่งลำบากคนที่รักเรา ย่อมต้องพย าย ามหาทางช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ไม่มากก็น้อยหรือแม้แต่การแสดงความห่วงใยไต่ถามความเป็ นไปก็เป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใย หากคนที่คุณรัก หรือคนที่คุณกำลังคบอยู่

ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะช่ วยเหลือคุณด้วยความเต็มใ จและจริงใจเลยมีแต่จะขอความช่วยเหลือจากคุณเรียกร้องสิ่งต่างๆจากคุณ ร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่เสมอแต่ไม่คิดจะเหลียวแลในวันที่คุณตก ต่ำหรือลำบาก คนแบบคุณสามารถคบเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกิน เพื่อนคุยย ามเหงาได้แต่หากต้องการจะฝากฝั งชีวิต หวังพึ่งพาในอนาคต ก็คงเป็นไปได้ย ากค่ะ

5. เขานำความลั บของคุณไปเปิ ดเผยให้ค นอื่น รู้อยู่เสมอ

หลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ความลับไม่ มีในโลก”แต่เพื่อนหรือคนรักที่ดีก็ไม่ควรนำความลับของเราไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้นะคะเราเล่าให้เขาฟังเพราะเราไว้ใจเขาวางใจว่าเขาจะไม่แอบทำร้ า ยเราด้วย การนำความลับของเราไปพูดต่อ หากการนำความลับของเราไปเปิดเผยนั้นส่งผลดีต่อตัวเรา

ก็อาจจะยังพอให้อภัยได้แต่ถ้าหากการนำความลับ ของเราไปเปิดเผยแล้วทำให้ชีวิตของเราต้องพบเจอกับความย ากลำบาก หรือได้รับผลกระทบหรือเกิดปัญหา

ตามมามากมาย การกระทำนี้ย่อมไม่ใช่การกระทำที่ ดีและไม่ใช่การกระทำที่หวังดีต่อเราหากคนที่เรารัก วางใจและสนิทที่สุดยังไม่สามารถเชื่อใจได้ต้องคบกันอย่ างหวาดระแวงโดยไม่รู้ว่าเขาจะนำเรื่อง ของเราไปพูดต่อเมื่อไหร่ เราก็คงไม่สามารถคบกันอย่ างมีความสุขได้ค่ะ

Load More Related Articles
Load More By ไกลบ้าน 02
Load More In ข้อคิดชีวิตบวก

Check Also

เพื่อน 7 ประเภทที่มีแล้วไม่สบายใจ ควรลบไปจากชีวิตบ้างนะ

ในแง่ของความสัมพันธ์ ไม่มีใครอย ากจะทำลายมิตรภาพดีๆ ที่ใช้วันเวลาก่อร่างร่วมสร้างขึ้นมาด้ว…