Home ชีวิต ครอบครัวดี จะมี 5 สิ่งให้กันเสมอ

ครอบครัวดี จะมี 5 สิ่งให้กันเสมอ

1 second read
0

1. สร้างกิจก ร ร มให้เกิดความอบอุ่นอยู่เสมอ

กิจก ร ร มเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่สาม า ร ถทำให้รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่น

ภายในครอบครัวได้ เช่น ทานข้าวนอกบ้าน,ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้ สาม า ร ถสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับครอบครัวได้ดี

2. เป็นคนให้มากกว่ารับ

แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเรื่องเงิ นท องเสมอไปหรอกนะ

อย่ างเช่น การมีน้ำใจให้คนในครอบครัว ช่วยทำสิ่งต่างๆ หากครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ให้กันแค่สิ่งง่ายๆ นี้ ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขเสมอ

3. ความรัก ความห่วงใยกัน

ความรัก ความห่วงใยเป็นบ่อเกิดแรก

ของการมีครอบครัวที่ดี การจะเรียกตัวเองว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้

ต้องมาจากความรักความห่วงใย ที่คนในครอบครัวมีให้กันเป็นสิ่งแรกครอบครัวหนึ่งๆ

อาจไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า เพียงแค่รู้สึกว่าเรารัก

และห่วงใย คนในครอบครัวนั่นถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้วล่ะ

4. เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาให้กันได้

ธรรมช าติของคนเรา มักอย ากให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็นตัวเรา

และครอบครัวที่ดีต้องเข้าใจในตัวตนของคนในครอบครัวด้วยตราบใดก็ตาม

เมื่อสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สร้างความเดื อ ด ร้อนให้กับผู้ใด หรือไม่ได้สร้างความเดื อ ด ร้อนให้กับสังคม

มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ว่าเขาจะเป็นอะไร เป็นอย่ างไร สิ่งที่สำคัญอีกอย่ าง คือ

เมื่อไหร่คนในครอบครัวมีปัญหา ครอบครัวที่ดีนั้น

จะต้องให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีได้ เพื่อให้คนที่มีปัญหารู้สึกว่า

เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว อย่ างน้อย ยังมีคนที่พร้อมจะทุ ก ข์ และสุขไปด้วยกันกับเขาเสมอ

5. ให้ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจระหว่างกัน

ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัว การให้ความซื่อสัตย์ ให้ความไว้วางใจ

เป็นสิ่งสำคัญ อย่ างน้อยๆ มันก็ทำให้เราสบายใจได้ว่า

คนในครอบครัวไม่ได้เป็นคนที่ แ ย่ อะไร คนในครอบครัว ต้องมีความซื่อสัตย์

ในทุ ก ๆ เรื่อง จึงจะเป็นครอบครัวที่ดีได้ในที่สุด

 

ที่มา san-sabai

Load More Related Articles
Load More By ไกลบ้าน
Load More In ชีวิต

Check Also

คนที่ไม่ค่อยไปยุ่งกับใคร จะมีข้อดีอยู่ 7 อย่างนี้

1. ใช้ชีวิตได้อย่ างสงบสุข คนประเภทนี้ โดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยคิดเล็ก คิดน้อย หรือคิดมากกับเ…